Om ordningen

Dækbranchens Miljøfond er af Miljøstyrelsen udpeget til administrator af tilskudsudbetaling af tilskud til nyttiggørelse af dæk.

Det grundlæggende i ordningen er, at der betales et gebyr ved køb af et dæk. Når dækket senere er udtjent og kasseres, indsamles det og enten genbruges eller laves til gummigranulat. Hvis dækket ikke kan genbruges og derfor laves til gummigranulat, udbetales et tilskud til den virksomhed som har indsamlet dækket.

Gebyr på dæk

Dækproducenter og dækimportører betaler gebyr til SKAT for de dæk som sælges på de danske marked. Gebyret viderefaktureres til slutbrugeren og er momspligtigt.
 
Gebyrprovenuet anvendes til finansiering af tilskud til indsamling af kasserede dæk. Dækbranchens Miljøfond udbetaler tilskud til indsamling af dækkene.
 

Indsamling

Når et dæk kasseres bliver det indsamlet og genanvendt på en miljørigtig måde. 
 
Fra 1. januar 2017 må indsamling af dæk kun foretages af en dækindsamler som er registreret hos Miljøstyrelsen. Når indsamleren leverer de kasserede dæk til en godkendt oparbejdningssvirksomhed, kan der ansøges om tilskud fra Dækbranchens Miljøfond.
 
Dækbranchens Miljøfond  | Tlf.: 39 63 97 79 | dbdk@dbdk.dk